top of page
ke kořenům

Přírodní pohřebnictví

 

Cítíte-li, že vám mohu být v těchto tématech nápomocná, napište mi.

  • doprovázím pozůstalé při tvorbě osobitých obřadů

  • provázím slovem při posledních rozloučeních

K otázkám spojeným s koncem života mě v roce 2012 zavedla osobní zkušenost s doprovázením umírajícího táty a s následnou přípravou posledního rozloučení. Po nahlédnutí do této oblasti z pozice pozůstalé jsem si začala klást otázky, zda by některé věci nešly dělat jinak - šetrněji a uctivěji jak k lidem, tak i k přírodě. Tato cesta mě dovedla k organizaci Ke kořenům, které jsem se později stala součástí.
 

 


Smrt je pro mě učitelka. Věřím, že rozpravy o umírání a otevírání témat spojených s naší vlastní konečností, dávají člověku možnost prožít život ve větší opravdovosti a upřímnosti k sobě samému i k okolnímu světu. Pracuji v Lese Vzpomínek, kde pomáhám pozůstalým s tvorbou i realizací osobitých obřadů posledního rozloučení, jimiž také provázím.

,,Les vzpomínek je prostorem, kde se snoubí úcta k zemřelým s úctou k přírodě. Je utvářen jako místo přívětivé k přírodě i k proměňujícím se potřebám pozůstalých. V Lese vzpomínek nenarazíte na žádné náhrobky, místo nich jsou zde vzrostlé památeční stromy – javory, lípy či třeba ptačí třešně. Na jejich kmenech jsou umístěny jen drobné dřevěné cedulky se jmény zemřelých. Les vzpomínek je součástí tradičního hřbitova v pražských Ďáblicích a je společným projektem 

Správy pražských hřbitovů a organizace Ke kořenům."

V Ke kořenům, ženském společenství ekofunebraček, podporujeme a rozvíjíme přírodní pohřebnictví v Čechách.

Provázíme pozůstalé při organizaci i realizaci jedinečných, kreativních a k přírodě šetrných obřadů posledních rozloučení - vycházíme z principu DIY. Věnujeme se osvětě v oblasti témat spojených s koncem života.

Poskytujeme poradenství při zakládání přírodních hřbitovů.

K poslechu a počtení

8/2022 Show Jana Krause Tereza Chmelařová a Blanka Dobešová

7/2022 DVTV Každý obřad je jedinečný.

6/2022 PechaKucha night O smysluplných obřadech posledního rozloučení

5/2022 Aktuálně.cz  Pohřeb bez rakve, do lesa i na louku.


1/2022 iRozhlas.cz 
 Zájem o přírodní pohřby v Česku stoupá. Opravdu ekologickému pohřebnictví ale brání legislativa.

11/2020 Pravý domácí časopis Rituál posledního rozloučení.

Media
bottom of page