top of page

Kdo jsem

Ceremonialistka/obřadnice, lektorka, poradkyně pro pozůstalé, správkyně přírodního hřbitova, malířka... :)

Není důležité, čím budeš,
ale kým.

Kdo jsem, otázka, kterou jsem si prvně položila okolo třináctých narozenin, kdy mi poprvé do života přišlo latinské spojení "nosce te ipsum" tedy - poznej sám sebe. Pracovně tak sama sebe zvu průzkumnicí lidské zkušenosti .)

Život mě nepřestává udivovat. Ráda cestuji po vnějších i vnitřních krajinách. Mým oblíbeným dopravním prostředkem na výpravách do skrytých prostor je meditace, dech, pohyb a malování. Maluji, abych se přiblížila sama sobě a snad se i letmo dotkla skutečnosti, jejíž jsem součástí i spolutvůrcem.

V rámci výtvarného ateliéru Art-in, jehož jsem členkou od roku 2014 procházím nyní sebezkušenostním body-arteterapeutickým výcvikem pod vedením Nadi Verner, prohlubuji si tak dovednost držet sobě i druhým prostor, v němž je možné se skrze výtvarné sebevyjádření potkat sám se sebou, neboť věřím, že odpovědi na otázky, které si pokládáme, si neseme každý především ve svém nitru.

Je pro mě důležité setkávat se s lidmi různých věků, skupin, pohlaví, profesí, sdílet, inspirovat se a nacházet, co nás pojí. Zřejmě proto mě zavolalo studium historie, kulturní antropologie a následně i profese sociální pracovnice. Na své cestě jsem dosud pracovala s dětmi, s dospělými i se seniory, s lidmi na ulici, osobami zdravotně i jinak znevýhodněnými. Setkání s životními příběhy druhých lidí mi dávají růst, učí mě pokoře a soucitu, pomáhají mi lépe porozumět sobě i ostatním.

Mým dalším velkým tématem je otázka smrti, umírání a doprovázení pozůstalých při tvorbě osobitých a smysluplných rozloučení. Jsem celebrantka a ekofunebračka, zajímám se o přírodní pohřebnictví, pracuji na přírodním hřbitově v pražských Ďáblicích, v Lese vzpomínek, spolupracuji s organizací Ke Kořenům. Za dobu svého působení jsem provedla více než 200 rodin. Hledám možnosti a cesty, jak navrátit "smrt zpět do života". Přeji si, abychom se opět s úctou věnovali otázkám vlastní konečnost, dali tomuto tématu dostatek prostoru a pozornosti. Věřím, že jen společnost, která ke smrti přistupuje důstojně, otevřeně a vědomě může být zdravá a celistvá.

Všechny své zkušenosti, znalosti a dovednosti také využívám a předávám dál ve výcviku ceremonialistek, kde jsem od roku 2019 spolu s Lilií Khousnoutdinovou, Petrou Cihlářovou, Barborou Chvátalovou a Katkou Kramolišovou členka sesterského lektorského týmu. Přechodový rituál, ceremonie je pro mě způsob, jak se zastavit a uctít změnu v životě. Jak uznat, co bylo, zacítit, co je a otevřít se tomu, co přichází. V souladu s cyklem osobním, životním i přírodním, s vědomím si svého místa v rámci většího celku. 

Má vize

Kurzy a vzdělání

 

 

KURZY A VZDĚLÁNÍ

2023 Death Rites - čtyřdenní workshop s Alexandra Derwen (Velká Británíie)

2023 Síla hraničního prostoru (doprovázení pozůstalých v době od úmrtí po uspořádání obřadu) - seminář s Fran Hall, Isabel Russo (Velká Británie)

2022 Deathwalker - výcvik ve vědomém vztahu ke smrti, v péči o umírající a zemřelé a v provázení obřady posledního rozloučení (Zenith Virago)

2022 Deeper Deathwork - 4 weeks intensive in end of life care and grief work studies - online (Erin Merelli, Lauren Carroll - The Death Wives)

2021 Poradce pro pozůstalé, zkouška a osvědčení o profesní kvalifikaci ( PhDr. et Mgr Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. Drahomír Ševčík)

2021 Kurz poradce pro pozůstalé (PhDr. et Mgr Naděžda Špatenková, Ph.D.)

2020 Výcvik Midwifing the Veils - A 22 Day Priestess Training, Bridging the Sacred to Life's Major Thresholds, Guatemala (Graell Corsini, Laura Carmody)

2019 - 2022 Bodyart-terapie  sebezkušenostní výcvik (Nadia Verner)

2018 Kurz doprovázení pozůstalých a organizace posledních rozloučení (Ke kořenům - přírodní pohřebnictví, z.s.)

2018 Psychosociální výcvik (Mgr. Libuše Vránková)

2018 Kurz automatické kresby (Kateřina Pokorná)

2017 - 2020 semináře spojené s tématikou vedení rituálu, ceremonií (Katinka Soetens, Graell Corsini)

2017 TRE® Tension, stress and trauma releasing exercises (Jana Horsáková)

2017-2018 Kněžkovský výcvik I. a II. ročník - dvouletý výcvik ceremonialistek (Lili A. Khousnoutdinová, Kateřina Kramolišová, Petra Cihlářová)

2015 - 2018 VOŠSP sociální práce

2014 Dovrovolnický výcvik - péče o seniora v rámci dobrovolnických aktivit v domově Sue Ryder 

2013 - 2018 Reiki I. - III.stupeň (Kateřina Pokorná)

2012 - 2016 FHS UK

*1991

VÝTVARNÉ VZDĚLÁNÍ

Základní umělecké vzdělání, ZUŠ Litoměřice - Jan Choura

Výtvarné kurzy pod vedením Nadi Verner, ak. malířů Ildara Youssoupova, Aldina Popaji, Jana Junglinga.

Můj příběh

...je v procesu tvorby :)

IMG_20201207_104719_edited.jpg
Kdo jsem
Můj příběh
Kurzy a vzdělání
Má vize

Život je pro mě velká dobrodružná výprava, umělecké dílo. Root deep, fly hight. Prostor mezi nádechem a výdechem, bytí v nekonečném údivu a ve vděčnosti za to, že mohu být součástí tohoto tajemstvía spolutvořit jej. Mou vizí je žít v souladu s kolem roku, s rytmy uvnitř i vně mě. Přeji si přispívat svými činy a projekty, v nichž se angažuji k laskavé vědomé vzdělané společnosti, v níž své místo nalezne každá bytost. Navrátit úctu stáří, mateřství, důstojnost smrti a umírání. Nacházet udržitelné způsoby života na Zemi. Radovat se z každodennosti, oslavovat a rozvíjet možnosti tvorby. Je pro mě důležité stále se vzdělávat v různých oblastech formálního i seberozvojového charakteru, poslouchat příběhy inspirativních lidí, potkávat se v rozmanitosti názorů i životních cest, naslouchat přírodě, rozvíjet schopnost soucitu a laskavosti.

bottom of page