Kdo jsem

Není důležité, čím budeš,
ale kým.

Kdo jsem, to je otázka, kterou si bez ustání kladu asi tak od třinácti let, kdy mi poprvé do života přišlo latinské spojení "nosce te ipsum" tedy - poznej sám sebe.

Pracovně tak sama sebe zvu průzkumnicí lidské zkušenosti, neb až budu mít všechny odpovědi, zřejmě už budu v jiném prostoru existence .)

Život na Zemi mě nepřestává udivovat. Ráda cestuji po vnějších i vnitřních krajinách. Mým oblíbeným dopravním prostředkem na výpravách do skrytých prostor je meditace, dech, pohyb a malování. Maluji, abych se přiblížila sama sobě a snad se i letmo dotkla skutečnosti, jejíž jsem součástí i spolutvůrcem.

V rámci výtvarného ateliéru Art-in, jehož jsem členkou od roku 2014 procházím nyní sebezkušenostním body-arteterapeutickým výcvikem pod vedením Nadi Verner, prohlubuji si tak dovednost držet sobě i druhým prostor, v němž je možné se skrze výtvarné sebevyjádření potkat sám se sebou, neboť věřím, že odpovědi na otázky, které si pokládáme, si neseme každý především ve svém nitru.

Je pro mě důležité setkávat se s lidmi různých věků, skupin, pohlaví, profesí, sdílet, inspirovat se a nacházet, co nás pojí. Zřejmě proto mě zavolalo studium historie, kulturní antropologie a následně i profese sociální pracovnice. Na své cestě jsem dosud pracovala s dětmi, s dospělými i se seniory, s lidmi na ulici, osobami zdravotně i jinak znevýhodněnými. Setkání s životními příběhy druhých lidí mi dávají růst, učí mě pokoře a soucitu, pomáhají mi lépe porozumět sobě i ostatním.

Mým dalším velkým tématem je otázka smrti, umírání a doprovázení pozůstalých. Jsem ekofunebračka, zajímám se o přírodní pohřebnictví, pracuji na přírodním hřbitově v pražských Ďáblicích, v Lese vzpomínek, spolupracuji s organizací Ke Kořenům. Hledám možnosti a cesty, jak navrátit "smrt zpět do života". Přeji si, abychom se opět s úctou věnovali otázkám vlastní konečnost, dali tomuto tématu dostatek prostoru a pozornosti. Věřím, že jen společnost, která ke smrti přistupuje důstojně, otevřeně a vědomě může být zdravá a celistvá.

Všechny své zkušenosti, znalosti a dovednosti také využívám a předávám dál ve výcviku novodobých kněžek, ceremonialistek, kde jsem od roku 2019 spolu s Lilií Khousnoutdinovou, Petrou Cihlářovou, Barborou Chvátalovou a Katkou Kramolišovou členka sesterského lektorského týmu. Přechodový rituál, ceremonie je pro mě způsob, jak se zastavit a uctít změnu v životě. Jak uznat, co bylo, zacítit, co je a otevřít se tomu, co přichází. V souladu s cyklem osobním, životním i přírodním, s vědomím si svého místa v rámci většího celku. 

Do českého kněžkovského prostoru přináším umění primal priestessingu,
do kterého mě zasvětila skvělá učitelka, má drahá sestra a přítelkyně, americká kněžka Graell Corsini, s níž jsem prošla intenzivní měsíční iniciací
v Guatemale a několik seminářů při její dřívější návštěvě v České republice.
S Markétou Prchalovou a Janou Holzbecherovou tento směr dále rozvíjíme
v každodenním životě i na seminářích
pořádaných pro ženy, které tato cesta také volá. 

Nejvíce doma se cítím v lese, v přírodě, kde mohu volně dýchat. Od dětství za mnou do snů chodí bytosti podobné jelenům a laním, přinášejíc mi různé zprávy. Není tedy divu, že, ač posledních pár let žiju v Praze, pracuji zde
v lesním dětském klubu, spolupracuji s Lesem vzpomínek a hledám způsoby, jak žít primal priestessing ve velkoměstě :) Každou volnou chvíli pak trávíme
s partnerem v podkrkonošském lese a do budoucna doufáme v trvalé přesídlení na samotu, abychom byli blíže sami sobě, ateliéru a dílně.

Z lesní říše přináším šperky z paroží, které tvořím takříkajíc v napojení a se záměrem, v partnerství se slunečními a měsíčními cykly.

 

 

 

 

Život je pro mě velká dobrodružná výprava, umělecké dílo. Měnící se obraz na hladině. Root deep, fly hight. Prostor mezi nádechem a výdechem, bytí
v nekonečném údivu. Bytí ve vděčnosti za to, že mohu být součástí tohoto vesmírného díla. Mou vizí je žít v souladu s kolem roku, s rytmy uvnitř i vně mě. Přeji si přispívat svými činy a projekty, v nichž se angažuji k laskavé vědomé vzdělané společnosti, v níž své místo nalezne každá bytost. Navrátit úctu stáří, mateřství, důstojnost smrti a umírání. Nacházet udržitelné způsoby života na Zemi. Radovat se z každodennosti, oslavovat a rozvíjet možnosti tvorby. Je pro mě důležité stále se vzdělávat v různých oblastech formálního
i seberozvojového charakteru, poslouchat příběhy inspirativních lidí, vědců
i mystiků, potkávat se v rozmanitosti názorů i životních cest, naslouchat přírodě, rozvíjet schopnost soucitu a laskavosti.

Má vize

Kurzy a vzdělání

 

 

KURZY A VZDĚLÁNÍ

2020 Výcvik Midwifing the Veils - A 22 Day Priestess Training, Bridging the Sacred to Life's Major Thresholds, Guatemala (Graell Corsini, Laura Carmody)

2020 Good Grief festival - přednášky a workshopy s tématikou pohřebnictví, umírání, truchlení

2019 - dosud Body-arteterapeutický výcvik (Nadia Verner)

2018 Výcvik Kněžka živlů (Lili A. Khousnoutdinová, Kateřina Kramolišová, Petra Cihlářová)

2018 Kurz doprovázení pozůstalých a organizace posledních rozloučení (Ke kořenům - přírodní pohřebnictví, z.s.)

2018 Psychosociální výcvik (Mgr. Libuše Vránková)

2018 Kurz automatické kresby (Kateřina Pokorná)

2017 - 2020 semináře spojené s tématikou vedení rituálu, ceremonií (Katinka Soetens, Graell Corsini)

2017 TRE® Tension, stress and trauma releasing exercises (Jana Horsáková)

2017 Výcvik Kněžky staré Evropy, kněžky nové doby (Lili A. Khousnoutdinová, Kateřina Kramolišová, Petra Cihlářová)

2015 - 2018 VOŠSP sociální práce

2014 Školení dobrovolníků - péče o seniora v rámci dobrovolnických aktivit v domově Sue Ryder 

2014 - 2019 Shamballa I-IV. mistrovský stupeň (mistr Kateřina Pokorná)

2013 - 2018 Reiki I. - III.stupeň (mistr Kateřina Pokorná)

2012 - 2016 FHS UK (zanecháno)

VÝTVARNÉ VZDĚLÁNÍ

Základní umělecké vzdělání, ZUŠ Litoměřice - Jan Choura

Výtvarné kurzy pod vedením Nadi Verner, ak. malířů Ildara Youssoupova, Aldina Popaji, Jana Junglinga. 

Můj příběh

...je v procesu tvorby :)

IMG_20201207_104719_edited.jpg