top of page
výcvik kněžek

Výcvik ceremonialistek

Navazujeme na tradici britského výcviku Kathy Jones v kontextu našeho středoevropského prostoru.

Ve stále rostoucí komunitě novodobých ceremonialistek se učíme rozpoznávat důležité životní milníky a navracet jim úctu pomocí přechodových rituálů.

Hledáme zapomenuté příběhy naší historie, mýty a oživujeme je

v posvátném divadle každodennosti.

S úctou k sobě samým, druhým,

k životu.

V uzavřeném ročním  sebezkušenostním výcviku se v kruhu žen učíme dovednosti tvoření rituálního prostoru. Pracujeme s Kolem roku, poznáváme jeho cyklus a nacházíme

v něm svou vlastní zkušenost. Procházíme archetypálními iniciacemi, z nichž se splétá naše životní cesta.

Rozvíjíme koncept sesterství, ženské podpory a pospolitosti. 

FB_IMG_16094093052214932.jpg
bottom of page