top of page
výcvik kněžek

Kněžkovský výcvik - výcvik ceremonialistek

Desátým rokem rozvíjíme v Čechách 

kněžkovské umění a přenášíme jej do současnosti. Navazujeme na tradici Avalonského chrámu Bohyně v kontextu našeho středoevropského prostoru.

Ve stále rostoucí komunitě novodobých ceremonialistek se učíme rozpoznávat důležité životní milníky a navracet jim úctu pomocí přechodových rituálů.

Hledáme zapomenuté příběhy naší historie, mýty a oživujeme je v posvátném divadle naší každodennosti.

S úctou k sobě samým, druhým, k životu.

V uzavřeném ročním, či dvouletém sebezkušenostním výcviku se v kruhu žen učíme dovednosti tvoření rituálního prostoru. Pracujeme s Kolem roku, poznáváme jeho cyklus a nacházíme v něm svou vlastní zkušenost. Procházíme archetypálními iniciacemi, z nichž se splétá naše životní cesta.

Rozvíjíme koncept sesterství, ženské podpory a pospolitosti. 

FB_IMG_16094093052214932.jpg
bottom of page