top of page
ke kořenům

 

  • doprovázím pozůstalé při tvorbě osobitých obřadů

  • provázím slovem při posledních rozloučeních

  • věnuji se osvětě na poli přírodního pohřebnictví a v oblasti práv a možností pozůstalých

K otázkám spojeným s koncem života mě v roce 2012 zavedla osobní zkušenost s doprovázením umírajícího táty v domácí péči a s následnou přípravou pohřbu. Po nahlédnutí do této oblasti z pozice pečující a následně pozůstalé jsem si začala klást otázky, zda by některé věci nešly dělat jinak - smysluplněji, uctivěji a šetrněji jak k lidem, tak i k přírodě. Tato cesta mě později dovedla ke spolupráci s organizaci Ke kořenům, které jsem se roku 2020 stala aktivní členkou.
 

 


Smrt je pro mě učitelka. Věřím, že rozpravy o umírání a otevírání témat spojených s naší vlastní konečností, dávají člověku možnost prožít život ve větší opravdovosti a upřímnosti k sobě samému i k okolnímu světu.

Jsem jednou ze správkyň pražského přírodního pohřebiště. Mimo to doprovázím pozůstalé v procesu tvorby i realizace osobitých pohřbů, obřadů posledního rozloučení, jimiž na rozmanitých místech po celé ČR také jako obřadnice provázím. Věnuji se osvětě na poli udržitelného pohřebnictví a zvyšování povědomí o právech a možnostech pozůstalých. 

Přírodní pohřebnictví

V Ke kořenům podporujeme a rozvíjíme přírodní pohřebnictví v Čechách.

Provázíme pozůstalé při organizaci i realizaci jedinečných pohřbů, kreativních a k přírodě šetrných obřadů posledních rozloučení - vycházíme z principu DIY. Věnujeme se osvětě v oblasti témat spojených s koncem života.

Poskytujeme poradenství při zakládání přírodních hřbitovů.

přírodní pohřebnictví
Media
bottom of page