top of page

 

Vítej,  kdos uslyšel Bohyně hlas,

v posvátném chrámovém prostoru,

Vítej, kdo v kruhu chceš usednout zas,

rozpínat Bytí své dolů i nahoru.

Přijmi pozvání do prvního českého putovního

Chrámu Bohyně

Chrám Bohyně je posvátný prostor otevřený všem, kdo se touží skrze bdělou přítomnost dotknout nadosobní esence ženského božského principu. Přenést se prostřednictvím dávných příběhů, vůní, obrazů, do dob, kdy tradice Bohyně byla živá. Rozpoznat Ji v sobě a znovu se učit Ji zřít a přinášet Její moudrost do současnosti.

Volá ty, kdo hledají cestu, jak poznat a oslavovat rozmanité tváře Bohyně, vně i uvnitř nás, ve všech jejích rozličných podobách, které na sebe bere.

Chrám je zde pro každého, kdo si přeje nacházet způsoby, jak žít v radosti a úctě, v souladu s vnitřními i vnějšími cykly. 

Vítáme ty, kdo se chtějí setkat s novodobými kněžkami Bohyně a dozvědět se o kněžkovském umění, které rozvíjíme a o tradici, na níž navazujeme.

 

Chrám Bohyně je bezpečným prostorem, kde je místo pro každého, koho tato cesta, či zvědavost :) volá. 

 

DSC_0280.jpg

Naší vizí je přispívat k budování zdravé společnosti stojící na principech "MotherWorld" - mateřského světa, jehož základem je péče, laskavost, soucit, sounáležitost, podpora, úcta k životu ve všech jeho projevech, budování zdravých mezilidských vztahů, udržitelnost. Uvědomění si, že všichni jsme bytosti žijící na Zemi, k níž je třeba se vztahovat s úctou, vděčností a pokorou, již je třeba ochraňovat, neb Ona je ta, díky které jsme, kdo jsme a máme, co máme. Zacítění svého místa v rámci celku, hluboké pevné kořeny, autenticita, přijetí osobní zodpovědnosti i odvaha růst a tvořit, radovat se, tančit, zpívat, oslavovat život a s respektem ke svobodné volbě každého nacházet nové způsoby bytí, myšlení a cítění, abychom mohli uzdravit sebe, své vztahy a spolu s tím náš osobní i kolektivní svět. 

DSC_0648.jpg
lilia_khousnoutdinova_danemark_belkaosla
lilia_khousnoutdinova_BELTANE_05.jpg

Chrámový prostor pro vás budou po celou dobu držet
Tereza Chmelařová s Markétou Prchalovou

Markéta

Tereza

Jsem Markéta, zasvěcená kněžka, což je obdobou mužské formy kněze, tedy někoho, kdo provádí duchovní obřady.

 

Věnuji se vedení a pořádání přechodových rituálů, rituálů spojených s oslavami Kola roku
i osobním a jedinečným ceremoniím na přání. Již několik let vedu ženské kruhy a víkendy.

V rámci svého projektu Tajemství života v cyklech se věnuji propojování dospělých a dětí
s přirozeným rytmem přírody prostřednictvím rituálů. Navracím do vědomého života Kolo roku
a význam přechodových rituálů pro lidskou psychiku.

Žiji v souladu s přírodními cykly
a jejich moudrost a dary předávám dál prostřednictvím svých článků na blogu, na facebookové
a instagramové  stránce Tajemství života v cyklech.

tema.jpg

Jsem Tereza, zasvěcená kněžka Bohyně, živlů, Midwife of the Veils. 

Pátým rokem provázím jedince
i komunity významnými mezníky jejich životů, přechodovými - civilními i spirituálními - rituály. Jako ekofunebračka a obřadnice pak pomáhám pozůstalým
s tvorbou a realizací osobitých,
k přírodě šetrných pohřbů.

Své zkušenosti a dovednosti předávám ženám ve Výcviku kněžek, kde společně s Lili, Bárou, Petrou, Katkou navazujeme
na avalonskou tradici a rozvíjíme pradávné kněžkovské umění
a navracíme Bohyni zpět
do života. 

Jsem iniciátorkou putovního Chrámu Bohyně. Vystavět
a držet prostor chrámu, bylo mým snem od počátku mé kněžkovské cesty. Velmi se těším z toho, že spolu
s dalšími báječnými ženami, tuto vizi kotvíme a přivádíme k životu! Otevíráme překrásný prostor
k vzájemnému setkávání se,
k inspiraci, k modlitbě. 

markychram.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
terchram.jpg
  • Instagram

„Spolutvoříme místo, kde se můžeme setkávat sami se sebou i mezi sebou navzájem.

V bezpečí kruhu sdílet a naslouchat příběhům pradávným i těm, které vypráví naše vlastní životy, pečovat o svůj chrám těla a nechávat jej prostupovat nesčetnými inspiracemi.

Spočinout v tichém uvnitření, jen tak být a odpočívat, či naopak učinit z divokého tance modlitbu k Životu samotnému.“

Můžete se těšit na setkání s inspirativními ženami, zasvěcenými kněžkami

Kristýna Opltová

Kristýna Opltová

baru.jpg
  • Instagram
DSC_0341_edited.jpg
icona-web.png
jater.jpg

Jana Holzbecherová

misa1.jpg

Michaela Vlastníková

  • Instagram

Po čtyři dny budeme udržovat chrámový oheň

Každý den zasvětíme jednomu živlu a archetypu

V souladu s kolem roku

lilia_khousnoutdinova_danemark_belkaosla

 5.8.2021

I.

OHEŇ

plamen duše, odvaha, iniciace, nové začátky

dívčí tvář bohyně

 6.8.2021

II.
VODA
očista, láska jako modlitba 
 tvář bohyně
milenky

 7.8.2021

III.

ZEMĚ

kořeny a rodové linie

 tvář bohyně

matky

 8.8.2021

IV.

VZDUCH

smrt a znovuzrození

 tvář bohyně

stařeny

Každodenní chrámová praxe

9B9A7578_edited.jpg

Připravujeme pro vás rozmanitý vzdělávací i prožitkový program

Můžete se těšit na:

Ranní zažehnutí společného ohně

Sdílecí a pečující kruhy v naladění na daný archetyp

Prožitkové povídání o rituálech

Odpolední semináře a workshop

Večerní rituály u ohně

... a další krásné společné okamžiky

Přijďte pobýt do chrámového prostoru,

ponořit se do sebe a napojit na své nitro,

 

zaslechnout hlas Bohyně

Listovat v knihách, tvořit, povídat si, tančit i odpočívat, zpívat písně k oslavě života.

Veď nás, chraň nás, žehnej nám a všem, které potkáme na našich cestách

bottom of page